Skarby Jasnej Góry. Ludzie i dary

Odcinek przedstawia życie i działalność Księcia Władysława Opolczyka, który ufundował zakon Paulinów, był ojcem chrzestnym Jagiełły i mediatorem w sprawie rozbioru Polski między Zakonem Krzyżackim a Luksemburgami.