Skarby Jasnej Góry. Ludzie i dary

Klasztor jasnogórski to najważniejsze miejsce kultu maryjnego w Polsce. Przez setki lat przedstawiciele szlachty i królowie przekazywali opiekującym się klasztorem Paulinom dary wotywne, przez które dziś możemy odczytywać dzieje