Sensacje XX wieku

Czy Polska mogła odwrócić kataklizm jaki spadł na nasz kraj 1 września 1939 roku? Wydawałoby się, że wobec ogromnej, przygniatającej przewagi wroga - nie. Jednakże analiza tego, co działo się w naszym kraju, ruchów wojsk i działań dyplo