Sensacje XX wieku

Rotmistrz Jerzy Sosnowski wiedział, jak korzystać ze swoich atutów – uwodził kobiety mające dostęp do tajemnic Reichswehry zdobywając cenne informacje wywiadowcze. Aresztowany przez niemiecki kontrwywiad został w drodze negocjacji wymien