Sensacje XX wieku

W czerwcu 1941 roku premier Churchill po raz pierwszy zwołał posiedzenie rządu. Sytuacja była trudna. Pod Dunkierką nieprzyjaciel okrążył 200 tysięcy żołnierzy brytyjskich. Minister spraw zagranicznych, Lord Halifax, zaczął zastanawiać się jak powini