Sensacje XX wieku

Jednym z celów Biura Zadań Specjalnych działającego w strukturze radzieckiej służby bezpieczeństwa była likwidacja niewygodnych dla ZSRR przywódców emigracyjnych ugrupowań antysowieckich przebywających poza granicami kraju. Kim byli zleceniodawcy, którzy tworzyli ten złowieszczy aparat i dysponowali życiem innych - ofiar zabijanych z żelazną konsekwencją? "Syndykat zbrodni" ukazuje kulisy tych akcji i zabójstwo lidera Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery, dokonane, na rozkaz kremlowskich władz, przez agenta KGB Bogdana Staszyńskiego w Monachium, w październiku 1959 roku. To także spojrzenie na proces kształtowania się takich planów, rekrutacji i szkolenia agentów specjalnych oraz przygotowań do egzekucji i zamachów przy wykorzystywaniu skomplikowanej broni i trucizn wytwarzanych w należącym do KGB specjalnym laboratorium toksykologicznym. Wydarzenia te pokazują system działania państwa, w którym mord polityczny był integralnym elementem polityki wewnętrznej i zagranicznej, w którym partia wydając swe skrytobójcze rozkazy dawała aktom okrucieństwa zielone światło, kryjąc się za parawanem szeroko rozpowszechnianej dezinformacji.