Sensacje XX wieku

Jednym z celów Biura Zadań Specjalnych działającego w strukturze radzieckiej służby bezpieczeństwa była likwidacja niewygodnych dla ZSRR przywódców emigracyjnych ugrupowań antysowieckich przebywających poza granicami kraju. Kim b