Sensacje XX wieku

Setki milionów dolarów, dzieła sztuki i kosztowności rabowane w całej Europie były w 1945 roku nerwowo ukrywane przez przeczuwających klęskę nazistów. Skarbami tymi żywo interesowały się brytyjskie i amerykańskie wywiady, jednak