Sekundy, które zmieniły życie

Program dokumentalny poświęcony bezpieczeństwu w ruchu drogowym, w gospodarstwie domowym oraz podczas wakacji – nad wodą i w górach. Każdy odcinek to poruszająca historia ludzi, których życie odmieniło się w ciągu ułamków sekund. Jest to opowieść o przełamywaniu własnych barier i przezwyciężaniu trudności. Poprzez przedstawienie losu bohaterów przyczynia się do zapobiegania wypadkom, zmniejszania ich liczby i promowania wśród społeczeństwa właściwych wzorców zachowania i postaw. Bądźmy razem bezpieczni. Sekundy mogą zmienić Twoje życie.