Sekrety mnichów

Praca jest Bożym poleceniem, ale jeśli jest bez „Módl się”, to jej ciężar może człowieka przytłoczyć, a sens uprawiania ziemi i czynienia jej sobie poddaną zostaje wypaczony. Wtedy bowiem praca panuje nad człowiekiem i niszczy go.