Sekrety mnichów

Judyta Syrek i ojciec Leon odwiedzają kryptę. To szczególne miejsce skłania do szczególnych rozmów o doskonałości i ułomności. Jak mówi św. Benedykt: poprzez pokorę dochodzi się do doskonałości, a doskonałość jest na końcu. Człowiek pokorny uznaje swoje miejsce w stosunku do Boga, a zaczyna od bojaźni. Ale nie chodzi o bojaźń i lęk przed drugim człowiekiem czy Bogiem. Bojaźń wzbudza pragnienie prawdy... W kolejnych Sekretach Mnichów Judyta wraz z ojcem Leonem porozmawiają o stopniach pokory i doskonałości.