Sekrety mnichów

W kolejnym odcinku Sekretów Mnichów ojciec Leon opowie o Regułach św. Benedykta, które są także instrukcją życia społecznego i duchownego. Reguła zaczyna się słowami: „kimkolwiek jesteś ty” - odnosi się więc do ludzi dobrej woli, trzeba go tylko „przekonwertować” na osobisty program. Reguła św. Benedykta stała się podstawą życia i działania dla innych zakonów i klasztorów. Zgodnie z nią trzeba modlić się, pracować, milczeć w pewnych sytuacjach, być pokornym...