Sekrety mnichów

Jakie sekrety mają mnisi? Czy mają jakieś tajemne miejsca, do których nie wpuszczają ludzi spoza klasztoru? O niektórych sekretach swojego zakonu opowie ojciec Leon Knabit. Do klasztoru w Tyńcu zaprosił Judytę Syrek i Grzegorza Buckiego