Sekrety mnichów

W tym odcinku Judyta Syrek i o. Leon Knabit układają katalog „powodów kłótni rodzinnych”. Alkohol w rodzinie, chęć dominacji, bezdzietność czy wreszcie zdrada, to tematy, które mogą zrujnować związek, ale z drugiej strony bez małych sprzeczek rodzinnych i różnych zdań na tematy codzienne, życie nie byłoby tak kolorowe i...zaskakujące. Ale jak się kłócić i jak przebaczać? Ojciec Leon jako receptę na zakończenie kłótni przytacza słowa Św. Benedykta, który mówił: z obrażonymi pojednać się przed zachodem słońca.