Scena taneczna

Gościem jest Balet Dworski Cracovia Danza pod kierownictwem Romany Agnel. Taniec poprzedziła rozmowa Aleksandry Dziurosz i Klaudii Carlos o działalności mistrzów tańca na dworach europejskich XV-XVIII wieku, metodach notacji ruchu oraz dzisiej