Scena muzyczna

W skład Boarte Piano Trio wchodzą: Konrad Skolarski –fortepian, Jarosław Nadrzycki – skrzypce oraz Karol Marianowski – wiolonczela. Zespół tworzą utytułowani artyści, którzy swoją międzynarodową renomę zdobyli, występując we wszystkich krajach Europy, w obu Amerykach i w Azji. Warto dodać, że zarówno jako soliści, jak i kameraliści podbili wiele znamienitych sal koncertowych, a w czasie swojej drogi artystycznej mieli zaszczyt współpracować z wybitnymi osobistościami ze świata muzyki kameralnej, takimi jak Alfred Brendel, Günter Pichler, Gerhardt Schulz, Valentin Erben, Heime Muller. W programie wykonali Trio fortepianowe G-dur Claude’a Debussy’ego oraz Trio elegijne g-moll nr 1 Sergiusza Rachmaninowa.