Scena muzyczna

Warsaw Harmony to nowy muzyczny projekt, zakładający różnoraką i nie do końca dającą się ująć w ramy definicyjne działalność artystyczną. Punktem wyjścia jest niezwykły i wciąż zbyt mało znany repertuar, tworzony na przestrzeni wieków z