Scena muzyczna

W koncercie Adama Struga i zespołu śpiewaczego Monodia Polska usłyszymy utwory pasyjne w wariantach z Łomżyńskiego. W tej najbardziej na północny-wschód wysuniętej części historycznego Mazowsza sąsiadują ze sobą wioski drobnoszlacheckie, włościańskie i kurpiowskie. Każda z nich wytworzyła przez wieki własny ryt muzyczny, w którym interpretowano starodawne pieśni kościelne niemalże do wczoraj.