Scena muzyczna

W koncercie Adama Struga i zespołu śpiewaczego Monodia Polska usłyszymy utwory pasyjne w wariantach z Łomżyńskiego. W tej najbardziej na północny-wschód wysuniętej części historycznego Mazowsza sąsiadują ze sobą wioski drobnoszlacheckie