Scena muzyczna

W kolejnej odsłonie cyklu zaprezentuje się Projekt Leśmian. Monika Bubniak i Przemysław Książek od 2019 proponują słuchaczom nowe podejście do poezji śpiewanej: poezjom Bolesława Leśmiana towarzyszą elektroniczne brzmienia inspirowane HVOB, twó