Scena muzyczna

Zespół odwołuje się do inspiracji tradycją bałkańską i klezmerską, a także tradycyjną muzyką polską. To wpływy i przenikanie się tych trzech muzycznych światów sprawiają, że potrafią na scenie zaskoczyć energią, zaraz potem wzruszyć rze