Scena muzyczna

Cykl koncertów ze studia TVP Kultura. Goście opowiadają o swojej twórczości i prezentują ją przed publicznością. Na scenie pojawiają się artyści prezentujący nowe zjawiska na polskiej scenie artystycznej, wykonawcy zajmujący się różnymi gatunkami: od muzyki dawnej przez jazz aż do śpiewu tradycyjnego. Możemy usłyszeć premierowe wykonania albumów i projektów muzycznych.

Jest to kontynuacja „Sceny alternatywnej”, „Sceny klasycznej” i „Kultury na Żywo”. Łączy inspiracje i doświadczenia z poprzednich cykli.