Scena klasyczna

W swojej twórczości nawiązują oni do klasycznych form – pieśni, preludiów, chorału – odczytując je współcześnie i na swój własny sposób. Gruppo di Tempera to grupa sześciu znakomitych muzyków zwią