Scena klasyczna

Bohaterem kolejnego odcinka jest Tomasz Konieczny – śpiewak oraz aktor filmowy i teatralny. To obecnie jeden z czołowych bas-barytonów na świecie, który od ponad dziesięciu lat śpiewa w wiedeńskiej Staatsoper. Muzyk w lipcu 2018 roku wystąpił jako pierwszy Polak na Festiwalu Wagnerowskim w Bayreuth, a w marcu 2019 roku zadebiutuje w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Tomasz Konieczny specjalizuje się w repertuarze niemieckim, a zwłaszcza w dziełach Wagnera i Ryszarda Straussa. Ostatnio ukazał się jego album z „Podróżą zimową" („Winterreise") Franza Schuberta. Artysta zrezygnował na niej z tradycyjnego łączenia pieśni z XIX-wiecznymi wierszami Wilhelma Müllera na rzecz współczesnej poezji Stanisława Barańczaka. Akompaniatorem Koniecznego na płycie był Lech Napierała, z którym śpiewak często współpracuje i w którego towarzystwie pojawi się również w TVP Kultura. Artysta wykonuje „Pieśni i tańce śmierci” Modesta Musorgskiego skomponowane w latach 1875-77 oraz „Trzy sonety do Don Kichota” Romualda Twardowskiego z 1990 roku.