Scena klasyczna

Na Scenie Klasycznej występuje Zespół Instrumentów Dawnych „Ars Nova”. Jest to działający od 36 lat jeden z prekursorów wykonawstwa muzyki dawnej w Polsce. Na koncie ma 26 płyt CD, liczne nagrania radiowe, filmowe, sp