Scena klasyczna

W tym odcinku Sceny Klasycznej wystąpi Trio im. Wiłkomirskich w składzie: Celina Kotz (skrzypce), Maciej Kułakowski (wiolonczela), Łukasz Trepczyński (fortepian). W programie Trio fortepianowe d-moll op. 32, które znalazło się na ich debiutanc