Scena klasyczna

Duet perkusyjny, który tworzą Miłosz Pękala i Magdalena Kordylasińska-Pękala. Założony w 2004 roku i występujący pod nazwą Hob-Beats Percussion Duo, niedawno zmienił nazwę, zastępując zabawną grę słów nazwiskami wykonawców –
Pękala|Kordylasińska|Pękala. Miłosz jest wibrafonistą i perkusistą, improwizatorem, a także adiunktem w klasie perkusji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Magda gra na marimbie, specjalizuje się w kameralistyce XX i XXI wieku. Szczególnie bliski jest im nurt minimal music oraz szeroko rozumiana muzyka elektroakustyczna. Współpracują z wieloma artystami i zespołami. Koncertują w kraju i za granicą. Wraz z pianistami Lutosławski Piano Duo tworzą Zespół Kwadrofonik – formację, która specjalizuje się w wykonawstwie muzyki XX i XXI wieku.