Scena klasyczna

Rejestracja recitalu Piotra Orzechowskiego. Pianista wykona cykl 24 preludiów i odpowiadających im improwizacji. Swoją formą nawiązując do 24 preludiów i fug Jana Sebastiana Bacha. 24 preludia to muzyczne miniatury, którym odpowi