Santo Subito

1 maja 2011 roku, w dniu beatyfikacji Jana Pawła II, do Rzymu zjechały tysiące pielgrzymów. Setki tysięcy osób z Europy i najdalszych zakątków globu. Ludzie wierzący i niewierzący, przywódcy polityczni państw, przedstawiciele hierarchii kościelnej i tak zwani zwykli ludzie. Społeczeństwo świata w przekroju. Film podejmuje ten wątek podróży pielgrzymów, przeplatając ze sobą sytuacje z teraźniejszości i materiały archiwalne.