Sanatorium miłości

Podczas rozmowy Marty z Ryszardem, skryty dotąd mężczyzna odkrył, jakie są jego sympatie i antypatie w grupie. Kiedy dwoje kuracjuszy relaksowało się w kipiącej toni jacuzzi, inna dwójka postanowiła spotkać się poza terenem sanatorium, na wyci