Sądy przesądy – wywiad miesiąca

Marcin Darmas rozmawia z historykiem Stephane Courtois, autorem Czarnej Księgi Komunizmu o stuleciu rewolucji bolszewickiej, porównaniu nazizmu z komunizmem, polskim doświadczeniu totalitaryzmów, problemie przetrwania ideologii komunist