Sądy przesądy – w powiększeniu

Wybitny grafik zostaje szefem komórki kontrwywiadu w okupowanej Polsce – to świetny pomysł na film sensacyjny, ale zarazem prawdziwa historia naszego dzisiejszego bohatera. W programie rozmawiamy dziś o fascynującym i toczącym się na styku sztuki i polityki życiu Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. Gośćmi odcinka są
Mariusz Olczak, historyk, dyrektor Archiwum Akt Nowych i dr Piotr Bernatowicz, historyk sztuki, dyrektor Zamku Ujazdowskiego.