Sądy przesądy – w powiększeniu

Kazimiera Iłłakowiczówna – poetka, prozaiczka, dramaturżka i tłumaczka. Zadebiutowała w wieku 20 lat tomikiem „Ikarowe loty”. Pracowała w Ministerstwie Spraw Wojskowych na stanowisku osobistego sekretarza Józefa Piłsud