Sądy przesądy – w powiększeniu

Kazimiera Iłłakowiczówna – poetka, prozaiczka, dramaturżka i tłumaczka. Zadebiutowała w wieku 20 lat tomikiem „Ikarowe loty”. Pracowała w Ministerstwie Spraw Wojskowych na stanowisku osobistego sekretarza Józefa Piłsudskiego. Fascynacja marszałkiem widoczna jest w jej późniejszej twórczości. Kazimiera Iłłakowiczówna była też wybitną tłumaczką-poliglotką, władającą czterema językami i przekładającą przynajmniej z sześciu.