Sądy przesądy – w powiększeniu

Tadeusz Mazowiecki był działaczem lewicy katolickiej w czasach PRL-u. Pierwszy niekomunistyczny premier został zapamiętany jako człowiek poważny i spokojny, mimo że czas, w którym piastował swój urząd, był dla Polski niespokojny i trudn