Sądy przesądy – w powiększeniu

Przez całe życie pozostał wierny niepodległościowemu socjalizmowi i jego etosowi. A było to w epoce, w której hasło socjalizmu zostało brutalnie zawłaszczone przez sowiecki totalitaryzm. Hasło „niepodległość” było wtedy jedynie mar