Sądy przesądy – w powiększeniu

Bohaterem odcinka jest mistrz Wincenty Kadłubek – biskup krakowski, autor „Kroniki polskiej” stanowiącej drugie w dziejach naszego kraju dzieła historiograficzne. Kadłubek był najprawdopodobniej pierwszym polskim magistrem, erudytą wykształconym w Paryżu i (zapewne) Bolonii, a także uczestnikiem pierwszej delegacji polskiej na IV Sobór Laterański w 1215 roku. W 1218 roku dobrowolnie abdykował z urzędu biskupa krakowskiego, aby wstąpić do zakonu cystersów. Stał się tym samym pierwszym rodakiem w najstarszym polskim klasztorze cystersów, złożonym dotąd wyłącznie z mnichów francuskich. O spuściźnie mistrza Wincentego rozmawiać będą goście programu: ks. Franciszek Longchamps de Bérier (profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na WPiA UJ w Krakowie) i dr Grzegorz Blicharz (UJ, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego).