Sądy przesądy – w powiększeniu

Przemysław Dakowicz to poeta, eseista i historyk literatury, który przełamuje fatalistyczną wizję poezji jako marginesu współczesnej kultury, niszy dla tych, którzy wciąż czytają literaturę piękną. Krytycy nie mają wątpliwości, ż