Sądy przesądy – w powiększeniu

Wojciech Jerzy Has to jeden z największych artystów polskiego kina, którego dzieła są ozdobą wielu antologii arcydzieł kina XX wieku, ale jego nazwisko pokrywa się grubą warstwą zapomnienia. Reżysera wspominają: jego uczeń Rafał Wieczyń