Sądy przesądy – w powiększeniu

Bohaterem odcinka jest polski pisarz emigracyjny pochodzenia żydowskiego Leo Lipski. Jego twórczość ma charakter autobiograficzny. Artysta często odwoływał się w niej m.in. do pobytu w radzieckim łagrze oraz do swojej długoletniej niepełnosprawności. Jednym z najciekawszych utworów Lipskiego jest opowiadanie Dzień i noc, ukazujące nieodwracalność duchowych zmian w psychice człowieka, spowodowane przejściem przez „sowiecką Golgotę”. O życiu i twórczości Leo Lipskiego porozmawiamy z Agnieszką Maciejowską (tłumaczką z hebrajskiego, autorką wyboru, opracowania i wstępu prozy Leo Lipskiego „Powrót”) i drem hab. Janem Zielińskim (autorem wyboru i wstępu do wydanego w drugim obiegu w 1989 roku tomu „Opowiadań zebranych” Lipskiego).