Sądy przesądy – w powiększeniu

„W II Rzeczpospolitej Pragier jako działacz PPS, poseł, publicysta, a zarazem wykładowca akademicki, prawnik i ekonomista z wykształcenia koncentrował się na takich zagadnieniach jak kwestie skarbowe i podatkowe, ustrój samorządów, prawodawstwo robotnicze i sytuacja pracowników państwowych, konstytucja i zgodność z nią oraz z całym obowiązującym prawem poszczególnych projektów ustaw, praktyki prawnej, działań ministrów, administracji, sądów i policji” – A. Friszke, przedmowa do książki „Czas przeszły dokonany”. Dlaczego pojawienie się wspomnień Adama Pragiera „Czas przeszły dokonany” było tak ważnym wydarzeniem nie tylko dla historyków, ale również dla wszystkich czytelników zainteresowanych historią Polski XX wieku? Rozmawiają: dr Mikołaj Mirowski, historyk (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny) i dr Maciej Zakrzewski, politolog (IPN).