Sądy przesądy – w powiększeniu

Ignacy Tokarczuk urodził się na Kresach we wsi Łubianki Wyższe koło Zbaraża w 1918 roku. W 1942 roku po konspiracyjnych studiach w seminarium przyjął święcenia kapłańskie. W marcu 1944 r. jako wikary parafii w Złotnikach został uprzedzony, by uciekał z kościoła bo przyjdą po niego banderowcy. W kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny we Lwowie udało mu się ocaleć podczas sowieckiego ostrzału artyleryjskiego tylko dlatego, że dwa pociski nie wybuchły. W ramach repatriacji trafił w 1945 roku do Katowic. Koniec wojny był dopiero początkiem długiej i trudnej drogi duszpasterskiej ks. Ignacego Tokarczuka. Był bezkompromisowy w kwestiach wiary wobec władz PRL. Musiał konfrontować się z UB. Czego dowiadujemy się o duchownym z jego dzienników? Gośćmi programu są profesorowie Jan Żaryn i Mariusz Krzysztofiński.