Sądy przesądy – w powiększeniu

Wybitna literaturoznawczyni, profesor slawistyki Uniwersytetu Rice’a, redaktor „Sarmatian Review”. Była jednym z pierwszych badaczy literatury stawiających tezę, że teoria postkolonialna, czyli dziedzina humanistyki poświęcona spuściznom i konsekwencjom kolonializmu, może być użytecznym narzędziem do badania społeczeństw i kultur Rosji i Europy Środkowej i Wschodniej. Rozmawiają dr hab. Dariusz Skórczewski (KUL), dr Paweł Rojek (UJ).