Sądy przesądy – w powiększeniu

Zygmunt Haupt – pisarz emigracyjny mieszkający po wojnie w Ameryce, gdzie pracował w „Głosie Ameryki“ jednocześnie pisząc swoje krótkie formy publikowane w londyńskich „Wiadomościach” i paryskiej „Kulturze”. Bardzo wysoko oceniali jego opowiadania m.in.: Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty Jeleński. Był pisarzem krótkich form w których zawarł zarówno obrazy przedwojennej Galicji i Podola swojego dzieciństwa, jak i nowej ojczyzny Ameryki. Pisarz zupełnie osobny – niezwiązany z żadnym środowiskiem literackim ani politycznym. Dziś pisarze, krytycy, literaturoznawcy i czytelnicy literatury pięknej na nowo odczytują jego twórczość – odkrywają w nim pisarza nowoczesnego, oryginalnego, uniwersalnego. Każdego roku odbywa się w Małopolsce Festiwal Zygmunta Haupta, gromadząc młodych i dojrzałych pisarzy, artystów i krytyków sztuki. Dlaczego jest literatura inna niż wszystko, co w literaturze polskiej powojennej zostało napisane? Na czym polega oryginalność tego pisarstwa? Dlaczego tak niewiele o tym pisarzu wiemy? Kto dzisiaj żyje pisarstwem Haupta? Gośćmi programu są: dr hab. Andrzej Niewiadomski (UMCS) i dr hab. Paweł Panas (KUL).