Sądy przesądy – świat nie-przedstawiony

Rozmowa o filmie „Ksiądz” Marii Dłużewskiej.