Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Tematem odcinka jest reakcja państwa polskiego czasu II wojny światowej na zagładę ludności żydowskiej. Jak wyglądała pomoc Polaków niesiona Żydom na okupowanych przez Niemców ziemiach Rzeczypospolitej? Jaka była reakcja świata zachodniego na informacje o okrucieństwie niemieckiego okupanta, przekazywane m.in. przez Jana Karskiego? Jakie kary groziły Polakom pomagającym swoim żydowskim braciom? Omawiany temat jest szczególnie aktualny teraz, w kontekście rosyjskich zbrodni wojennych i polskiego ofiarnego wsparcia dla Ukraińców. O tym wszystkim porozmawiamy z prof. Bogdanem Musiałem (dyrektorem Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego), prof. Markiem Kornatem (wykładowcy UKSW) i drem Wojciechem Kozłowskim (zastępcą dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego).