Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Tematem odcinka jest reakcja państwa polskiego czasu II wojny światowej na zagładę ludności żydowskiej. Jak wyglądała pomoc Polaków niesiona Żydom na okupowanych przez Niemców ziemiach Rzeczypospolitej? Jaka była reakcja świata zachodni