Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Czy w Polsce toczy się wojna kulturowa? A może należy raczej mówić o klasycznym sporze na tematy podstawowe typowym dla pluralistycznych/liberalnych społeczeństw demokratycznych? Jaka szczególna treść kryje się pod pojęciem wojny kulturowej? Warunkiem koniecznym każdej wojny jest istnienie stron konfliktu oraz przedmiot konfliktu. Co zatem jest treścią sporu w wojnie kulturowej? Wartości? Na te pytania odpowiedzą zaproszeni goście: prof. Grzegorz Bąk, slawista, hispanista i historyk dr Paweł Libera, historyk, pracownik Biura Badań Historycznych IPN i Instytutu Historii PAN.