Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Coraz częściej słyszymy o „końcu końca historii”, ale co właściwie oznacza to hasło? Czy odnosi się tylko do stosunków międzynarodowych, czy należy wiązać je z szerszą diagnozą społeczno-polityczną? Kiedy „koniec historii” miał z kolei swój początek? I przed jakimi dylematami dzisiejszy moment dziejowy stawia Polaków? Jakub Moroz rozmawia z prof. Markiem Cichockim (filozofem, historykiem idei), ks. Piotrem Mazurkiewiczem (politologiem, profesorem UKSW) oraz dr. Pawłem Rojkiem(filozofem, socjologiem UJ).