Sądy przesądy – rozróby u Kuby

„Si vis pacem, para bellum”. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Aktualność popularnej łacińskiej sentencji odczuwamy w ostatnich miesiącach z narastająca siłą. Czy Polska i pozostałe państwa NATO są przygotowane do obrony wschodniej flanki NATO? Jaka strategia obronna ma szansę okazać się skuteczną w konfrontacji z siłami zbrojnymi Rosji? Szukać odpowiedzi na te pytania będą: Marek Budzisz, dr Jacek Bartosiak, gen. Leon Komornicki, gen. Waldemar Skrzypczak.