Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Goście Jakuba Moroza: dr Jacek Bartosiak – „Strategy & Future:, Marek Budzisz – ekspert ds.wschodnich; redaktor „Sądów, przesadów”, dr Mateusz Gniazdowski – wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Grzegorz Górny – redaktor portalu Trójmorze szukają odpowiedzi na pytania: Czy rysujące się zmiany układu sił w świecie doprowadzą również do zmiany sytuacji w Europie?; Czy możemy mówić, że trwająca rywalizacja między Rosją a kolektywnym Zachodem o przyszłość i status Ukrainy oraz mniejszych państw regionu (Mołdawia, Gruzja, państwa Bałkanów) doprowadzi do wzmocnienia naszego regionu?