Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Głośno ostatnio w Polsce o rzeczniku praw obywatelskich. Pyta się o realną niezależność tego czy innego rzecznika wobec partii politycznych. Warto jednak to pytanie rozszerzyć: co to w ogóle oznacza niezależność rzecznika praw obywatelskich, jakich wartości strzec powinien i gdzie te wartości są zapisane? Gośćmi programu są dr hab Arkadiusz Barut, dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. Maria Gintowt-Jankiewicz oraz dr Tymoteusz Zych.