Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Głośno ostatnio w Polsce o rzeczniku praw obywatelskich. Pyta się o realną niezależność tego czy innego rzecznika wobec partii politycznych. Warto jednak to pytanie rozszerzyć: co to w ogóle oznacza niezależność rzecznika praw obywatelskich, j