Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Jakub Moroz i jego goście – prof. Zofia Zielińska, prof. Richard Butterwick, ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier – zastanawiają się, dlaczego konstytucja jest tak ważna dla każdego narodu i społeczeństwa?
Istotą każdego prawodawstwa stanowionego jest jego konstytucja. Od jej kształtu zależy istota prawa danego państwa i jego narodu lub społeczności, bowiem ona jest ́ „racjonalizacją” lub „ucieleśnieniem idei podporządkowania porządku politycznego jakiejś ́ społeczności pod prawa1 oraz uregulowania tegoż porządku wiążącą każdego obywatela państwa mocą tego prawa.