Sądy przesądy – rozróby u Kuby

Tematem odcinka są chrześcijańskie korzenie prawa świeckiego. Punktem wyjścia do dyskusji jest książka „Law and Christianity in Poland”. Goście w studiu – ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, dr hab. Jan Rudnicki i dr Grzegorz Blicharz – rozmawiają na temat kształtowania praw państwowych i demokratycznych rozwiązań, których źródeł i podstaw należy szukać w prawach istniejących od początku w instytucjach kościelnych.